Rozpracovaná
objednávka
Rozpracovaná objednávka
žádná objednávka

Sledovat
zásilku
Sledovat zásilku
podpora@poslisnadno.cz +420 ­702 155 266 poslisnadno.cz

Často kladené otázky

Kdy musí zásilka procházet celním odbavením?

Zásilka musí procházet celním odbavením vždy, pokud se posílá z ČR do země mimo EU, nebo ze země mimo EU do ČR. Pozor, proclívat se tak musí i zásilky, které se posílají např. do Norska nebo Švýcarska! Obdobně se musí odbavovat zásilky do některých území, která náleží pod státy EU (např. Faerské ostrovy). Vy si tím ale nemusíte příliš zatěžovat hlavu, protože náš systém Vám vždy zobrazí, zda je pro danou konkrétní zásilku celní odbavení nutné.

Co pro mě znamená, že exportní zásilka (od nás ven) musí být celně odbavena?

Znamená to pro Vás, že k zásilce musíte přiložit ještě speciální fakturu pro celní účely (komerční, nebo proforma), na jejímž základě bude zásilka odbavena v cílové destinaci. U zásilek s vyšší hodnotou (od 25 000,-) musíte pak nám, resp. přímo přepravní společnosti udělit plnou moc pro zastupování v celním řízení, abychom za Vás vyřídili výstupní celní odbavení v rámci ČR. Toto vše Vám jednoduše vygenerujeme v rámci objednávkového procesu Vaší zásilky. A pokud jste firma nebo živnostník, musíte mít od celní správy přidělené EORI číslo.

Některé země pak mohou požadovat pro určité druhy zboží i další dokumenty (různé certifikáty apod.). Tyto případy ale nejsou tak časté, a pokud nastanou, samozřejmě Vás o tom budeme informovat a v žádném případě Vás nenecháme poslat zásilku bez všech potřebných dokumentů.

Co je to EORI číslo?

EORI číslo je identifikátor přidělovaný státem, resp. celní správou, na základě kterého se identifikují subjekty v rámci celního odbavování (výstupního i vstupního). Jako mají firmy pro běžné fungování v rámci ČR IČO, tak musí mít subjekty, které se účastní celního řízení, přidělené EORI číslo. Firmy a živnostníci dostanou přidělené jedno unikátní trvalé EORI číslo, soukromým osobám je vždy přidělováno ad hoc pro každý jednotlivý případ proclívání zásilky.

Seznam pracovišť celní správy, která přidělují EORI firmám a živnostníkům je zde. Je nutné se dostavit osobně s tímto vyplněným formulářem. EORI číslo je pak přiděleno na počkání.

Fyzické osoby si mohou EORI pro každý jednotlivý případ clení vygenerovat online zde. To není nutné, jestliže posílají zásilku z ČR, ale je vyžadováno v případě, že jim přichází zásilka ze zemí mimo EU.

Jaké dokumenty musím navíc přiložit k zásilce, kterou posílám z ČR a která se musí celně odbavovat?

K zásilce musí být přiložena speciální faktura pro celní účely (komerční, nebo proforma). Tato faktura je velmi odlišná od klasických faktur, které používáme při prodeji zboží v rámci ČR. Musí totiž obsahovat speciální náležitosti a velmi přesné údaje. Tuto speciální fakturu Vám vygenerujeme v rámci objednávkového procesu. Vy ji pak jen vytisknete a předáte kurýrovi spolu se zásilkou. Nemusíte se tak bát, že zásilka bude v cílové zemi zadržena.

V některých státech pak jsou pro určité druhy zboží vyžadovány ještě další dokumenty (certifikáty, atesty apod.). Tyto požadavky jsou ale méně časté a vždy Vás o nich budeme informovat a společně zkompletujeme vše potřebné tak, aby zásilka neměla v cílové destinaci problémy.

Jaký je rozdíl mezi komerční a proforma fakturou?

Komerční faktura se používá v případě, jestliže posíláte zboží za účelem prodeje, případně za jiným účelem (dar, zápůjčka apod.) a jeho hodnota je vyšší (orientační hranice je cca 25 000,- CZK).

Proforma fakturu lze použít jen v případě, že se jedná o zboží „nekomerční“ povahy (zboží neprodáváte) a jeho hodnota není vysoká. Proforma se v praxi používá, když posíláte obchodním partnerům nějaké vzorky, případně dárek apod., nebo pro zásilky se soukromým zbožím mezi fyzickými osobami.

Co pro mě znamená, že importní zásilka (z venku k nám) musí být celně odbavena?

Když se Vám bude doručovat zásilka ze země mimo EU, bude muset projít celním odbavením a celní úřad případně vyměří nějaký celní poplatek. Pokud nebude vyměřen, doručí se Vám zásilka, aniž byste museli poskytovat jakoukoliv součinnost.

V opačném případě musíte mít přidělené EORI číslo (viz samostatná otázka výše) a musíte nám, resp. přímo přepravci udělit plnou moc pro zastupování v celním řízení. Po úspěšném vyřízení celního odbavení se zásilka bude doručovat a kurýr při doručení vybere vyměřené clo, resp. DPH.

Jaká jsou pravidla, kdy nebudu u příchozích zásilek ze zemí
mimo EU platit clo a DPH?

Pokud je zásilka posílána mezi dvěma soukromými osobami, je limit pro osvobození od cla i DPH 45 EUR (jen vlastní hodnota zboží). Pokud je hodnota vyšší, clo i DPH se hradí.

Pokud je zásilka posílána mezi firmami nebo firmou a soukromou osobou, jsou hodnoty následující:

  • Úhrnná hodnota (cena zboží + cena přepravy + cena případného pojištění) do 22 EUR.
    Neplatí se clo ani DPH.
  • Úhrnná hodnota vyšší než 22 EUR, ale hodnota zboží (jen zboží, ne úhrnná) do 150 EUR.
    Neplatí se clo, platí se DPH.
  • Hodnota zboží (jen zboží, ne úhrnná) vyšší než 150 EUR.
    Platí se clo i DPH.