Rozpracovaná
objednávka
Rozpracovaná objednávka
žádná objednávka

Sledovat
zásilku
Sledovat zásilku
podpora@poslisnadno.cz +420 ­702 155 266 poslisnadno.cz

Často kladené otázky

Jste odpovědni za ztrátu nebo poškození zásilky?

Za zásilky jsme samozřejmě odpovědni, ale mezinárodní úmluvy stanovují maximální výši odpovědnosti přepravce za zásilku, která se na nás vztahuje. Její výše se odvíjí od hmotnosti zásilky a je odlišná pro různé druhy přepravy:

  • silniční – cca 1 000 EUR na 100 kg,
  • letecká – cca 2 300 EUR na 100 kg,
  • námořní – cca 300 EUR na 100 kg,
  • železniční – cca 2 000 EUR na 100 kg.

Pokud se Vaše zásilka vejde do těchto limitů, uhradíme Vám případnou škodu přímo my.

Kdy má smysl zásilku pojistit?

Zásilku má určitě smysl pojistit v případě, že její hodnota převyšuje limity naší odpovědnosti. V drtivé většině případů je zásilka doručena v pořádku a bez poškození. Vždy se ale mohou vyskytnout situace, jako je např. autonehoda kamionu, požár skladu apod., kdy je určitě lepší mít jistotu a být pojištěn.

Na co všechno se vztahuje pojištění?

Pojištění se vztahuje jen na přímé škody způsobené na přepravované zásilce. Není možné pojistit např. ušlý zisk, který vznikne zpožděním nebo ztrátou zásilky. Do hodnoty zásilky, která jde pojistit, je možné zahrnout náklady na dopravu a případně na obalový materiál a zabalení zásilky. Hodnota samotné přepravované věci pak musí být vždy uvedena ve výrobní (pořizovací) ceně a tuto cenu je nutné při případné škodní události doložit (např. fakturou apod.).

Jaká je cena pojištění?

Cena pojištění je stanovena vždy individuálně pro každou jednotlivou zásilku. Její výše závisí na několika faktorech, jako je např. hodnota zásilky, způsob přepravy, cílová destinace apod. Nemusíte si s tím ale lámat hlavu. Náš systém všechny tyto parametry porovná a zobrazí Vám konečnou cenu.

A Vy si jen vyberete, zda zásilku pojistit chcete, nebo ne.

Co dělat, když zásilka přijde příjemci poškozená?

Příjemce by měl zásilku ještě před jejím přebráním od dopravce vždy pečlivě zkontrolovat, zda je v pořádku a není poškozená. Pokud bude jakýmkoliv způsobem poškozená, musí s kurýrem sepsat protokol o škodě, resp. se vyjádřit do potvrzení o doručení a přesně popsat zjištěné závady. Jestliže zásilku převezme a podepíše, že byla doručena v pořádku, není už možné se pak zpětně domáhat reklamace a náhrady za její poškození. Toto je úplně nejdůležitější. V případě poškození zásilky nás samozřejmě co nejdříve kontaktujte, oznamte vzniklý problém a my ho začneme okamžitě řešit.