Ochrana osobních údajů | PosliSnadno.cz

Ochrana osobních údajů

Něco na úvod

O vaše osobní údaje a data jsme vždy dbali tím nejlepším způsobem a chránili je, jak jen to bylo možné. Vážíme si vás a respektujeme právo na soukromí a nikdy by nás ani nenapadlo předat vaše data někomu, u koho bychom si nebyli jisti, že je zpracovává stejně bezpečně jako my, natož, abychom je poskytli někomu, kdo by je využíval pro své reklamní účely apod.

V květnu 2018 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které je známé pod zkratkou „GDPR“, a i my ho tak budeme dále v textu nazývat.

Toto nařízení upravuje také naše informační povinnosti, které vám musíme sdělovat, a proto tak teď činíme.

Dle GDPR je správcem vašich osobních údajů naše společnost, která provozuje spediční službu PosliSnadno.cz, tedy ByTorp, s. r. o., se sídlem Václavské náměstí 834/17, Praha 1, 110 00, IČ: 04045181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 241549.

Naše kontaktní údaje, na které se můžete kdykoliv obrátit, jsou podpora@poslisnadno.cz, resp. tel.: 228 ­227 640.

Nejmenovali jsme pověřence pro správu osobních údajů.

Dále uvádíme, že při poskytování zasilatelských služeb nevystupujeme vůči vám (příkazcům) jako zpracovatel osobních údajů, ale jako jejich správce, a není tedy nutné mezi námi uzavírat speciální samostatnou Smlouvu o zpracování osobních údajů.

Proč vaše údaje zpracováváme a jak je získáváme

Většinu vašich údajů zpracováváme proto, že je potřebujeme k plnění naší smlouvy, tedy k zajištění samotné přepravy (toto jsou typicky vaše kontaktní a doručovací údaje). Dále pak zpracováváme údaje, které nám zanecháváte při pohybu na našem webu a které se zaznamenávají v souborech cookies. Tyto údaje používáme pro sledování návštěvnosti webu a optimalizaci a zlepšování našich služeb.

Kromě toho můžeme zpracovávat údaje, které nám sami poskytnete a které budeme využívat např. pro zasílání newsletterů.

Z hlediska GDPR se účel zpracovávání osobních údajů rozlišuje takto:

Údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu.

Jaké údaje a za jakým účelem zpracováváme a komu je předáváme

Zpracováváme pouze data a údaje, které jste nám sami poskytli, a vaše data a údaje, které jsou evidovány při návštěvě našich webových stránek PosliSnadno.cz. Níže vám všechny údaje uvedeme jednotlivě.

Údaje, které potřebujeme k zajištění samotné přepravy:

Komu tyto údaje předáváme:

Předáváme je našim smluvním přepravním partnerům, kteří se mohou podílet na vyzvedávání a doručování zásilek, to může být např. DHL Express (Czech Republic), s. r. o., Federal Express Czech, s. r. o., TNT Express Worldwide, spol. s r. o., UNITED PARCEL SERVICE CZECH REPUBLIC, s. r. o., a další podobné subjekty. Všechny tyto subjekty jsou v pozici správců údajů.

Tyto údaje předáváme do třetích zemí (země mimo EU) v případě, že se do nich zásilka doručuje nebo se v nich vyzvedává. Je to nutné pro zajištění přepravy.

Údaje, které potřebujeme, pokud zásilku celně odbavujeme, tedy vám vystavujeme VDD, resp. JSD:

Tyto údaje jsou nutné, aby bylo možné zásilku celně odbavit. Předáváme je celní správě a našim přepravním partnerům, kteří celní proces zajišťují. Tyto údaje do třetích zemí (země mimo EU) nepředáváme.

Data zaznamenávaná při návštěvě našich webových stránek (www.poslisnadno.cz):

Tato data zaznamenáváme a evidujeme zejména při potvrzení objednávky jako podklad o tom, že jste ji učinili. Údaje pak dále zaznamenáváme při sledování návštěvnosti na našem webu. Tato data jsou také anonymně používána při vyhodnocování návštěvnosti na webu, vlastní analýze našich webových stránek a při optimalizaci a zlepšování našich služeb. Na webu používáme cookies.

Tato data předáváme subjektům, které je přímo na webu evidují a zpracovávají – např. společnosti Google, Seznam.cz a aplikace Hotjar.

Tyto údaje mohou být předány do třetích zemí, pokud je výše zmíněné subjekty zpracovávají na serverech umístěných mimo EU.

Údaje, které evidujeme, abychom vás mohli informovat o novinkách a aktuálním dění v naší firmě:

Možnost zasílání newsletterů a informací je dobrovolná a máte možnost se z této služby kdykoliv odhlásit. Odhlášení učiníte přímo zaškrtnutím této možnosti v každém jednotlivém newsletteru, který vám dorazil, případně nám to můžete oznámit na email info@poslisnadno.cz.

V této souvislosti nepředáváme tato data do třetích zemí.

Jak dlouho údaje uchováváme

Údaje uchováváme po dobu, po kterou je musíme evidovat kvůli nejrůznějším orgánům a institucím, které to tak požadují, a po dobu, kterou je my potřebujeme pro případné řešení situací a požadavků, které vyplývají z naší činnosti. Proto je doba uchovávání vašich údajů stanovena na 10 let od ukončení našeho smluvního vztahu.

Po uplynutí této doby údaje vymažeme.

Na co máte právo a nárok

Na přístup k vašim údajům

Máte právo vědět a znát, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem a po jakou dobu je uchováváme, kdo další je zpracovává a jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů. To vše vám sdělujeme v tomto dokumentu. Pokud byste však potřebovali jakékoliv ujištění nebo potvrzení o všech zpracovávaných údajích nebo jiných informací, které s nimi souvisejí, určitě nás kontaktuje. Je to možné na emailu info@poslisnadno.cz a na telefonu 228 ­227 640. Na těchto kontaktech máte možnost uplatnit všechna svá práva. Samozřejmě kromě práva podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Na opravu vašich údajů

Máme naše procesy nastavené tak, aby se minimalizovalo riziko chyby při evidenci údajů. Pokud byste však přesto zjistili, že některý údaj o vás je chybný nebo nepřesný, máte právo požádat o jeho opravu, kterou my bezodkladně učiníme.

Na výmaz vašich údajů

Máte právo zažádat, abychom vaše údaje vymazali. Není to ale absolutní a je to možné jen v některých situacích. Konkrétně se to týká případů:

Na omezení zpracování vašich údajů

Omezení zpracování vašich údajů znamená, že je nesmažeme trvale, jen je nebudeme zpracovávat po určitou dobu. Týká se to těchto situací:

Na přenositelnost vašich údajů

Máte právo, abychom vám poskytli všechny vaše údaje, které zpracováváme. To učiníme v čitelné podobě v běžně používaném elektronickém formátu.

Vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti údajům, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud nebudeme mít oprávněné důvody pro zpracování, údaje zpracovávat přestaneme.

Právo podat stížnost

Máte samozřejmě nárok také kdykoliv podat stížnost proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že je zpracováváme neoprávněně nebo nikoli v souladu s obecnými právními předpisy.
Toto můžete učinit k Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Podplukovníka Sochora 27, Praha 7, 170 00.