Jak zabalit zásilku | PosliSnadno.cz

Přepravní manuál

Zvolte si
konkrétní
okruh

Zabalení zásilky

Balíky (krabice)

 1. Používejte odpovídající kvalitní materiál.
  • Dbejte, aby krabice odpovídala obsahu zásilky. Musí být dostatečně silná a pevná a poskytovat oporu přepravovanému obsahu.
  • Krabice nesmí být narušená nebo poškozená. Zvláště prosím dbejte, ať není např. navlhlá nebo už nadměrně opotřebená.
 2. Použijte vhodnou velikost krabice.
  • Krabice nesmí být příliš malá, takže by v ní byl obsah příliš nacpaný. V tom případě hrozí její protržení a neplní funkci přirozené ochranné bariéry.
  • Krabice nesmí být ani příliš velká, aby okolo přepravovaného předmětu vznikl zbytečně velký volný prostor. V tom případě hrozí promáčknutí krabice a její další následné poškození. Navíc bude-li příliš velká, bude mít větší objem, a cena za přepravu by tak mohla být vyšší.
 3. Vyplňte volný prostor uvnitř.
  • Přepravovaný obsah musí být v krabici fixován, proto je důležité volný prostor v ní vyplnit ochranným materiálem. Může to být polystyren, bublinková fólie nebo klidně třeba zmuchlané noviny. Hlavně, aby předměty v krabici nemohly „cestovat“, když už se většinou nacestují pěknou dálku :).
  • Křehké předměty (např. skleněné věci, lahve, keramika) musí být zabalené vždy pouze po jednom kusu a musí mít ze všech stran minimálně 8 cm vrstvy ochranného tlumivého materiálu.
 4. Pořádně krabici přelepte.
  • Každou krabici přelepte na rizikových místech – to jsou všechny spoje na hranách klop. Ideální je přelepení ve tvaru písmene „H“.
  • Používejte jen pevnou a kvalitní lepicí pásku. Určitě ne provázek, nebo drátek :).
  • Těžší krabice ještě ochraňte stahovacími páskami.
 5. Každou krabici pečlivě označte.
  • Na každé krabici musí být nalepen transportní štítek, který od nás dostanete. Štítek se lepí na vrchní stranu krabice, nikdy na boční ani na spodní. Pokud neposíláte najednou větší množství balíků, nemusíte ani štítky na krabici lepit. Stačí předat vytištěné kurýrovi a on už by si je měl na balík umístit.
  • Pokud zásilku posíláte v již používané krabici, odstraňte prosím všechny předchozí štítky a informace, které se týkaly minulých doručování. Buď je odlepte, nebo alespoň začerněte.
  • Pro všechny případy můžete ještě napsat konečnou adresu doručení přímo na balík, ideálně na jeho boční stranu.

Palety

 1. Používejte kvalitní a nepoškozené palety.
  • Paleta musí být pevná, kvalitní a musí přepravovanému nákladu poskytovat dostatečnou oporu. Její povrch musí být rovný, aby byla stabilní.
  • Paleta musí být voděodolná. Vyhněte se tedy radši paletám z papírové lepenky.
  • Můžete použít i jiné typy a velikosti palet než jen „europalety“, ale vždy musí splňovat výše uvedené podmínky.
 2. Obsah na paletě uspořádejte stabilně a souměrně.
  • Přepravovaný náklad rozmístěte na paletu rovnoměrně, aby byl vyvážený a co nejvíce stabilní. Krabice rozložte rovnoměrně po celé paletě.
  • Náklad na paletě by neměl nikde výrazně přečnívat a přesahovat její okraj.
 3. Paletu i s jejím obsahem pořádně zpevněte.
  • Palety a náklad na ní musí tvořit jeden pevný, stabilní, nedělitelný celek.
  • Použijte stahovací pásky a náklad jimi k paletě připevněte.
  • Náklad vč. palety pečlivě omotejte fólií, ať nemůže dojít k pohybu nebo zhroucení zboží.
 4. Snažte se, ať je paletu možné stohovat (něco na ni položit).
  • Palety mohou být při přepravě pokládány na sebe. Nemusíte se bát – pokud je paleta správně naložena a zajištěna, stohování ničemu nevadí, protože váha se rovnoměrně rozloží.
  • Pokud je však přepravovaný náklad citlivé povahy a nechcete, aby se na něj nic pokládalo, oznamte nám to prosím předem a vyznačte to i na přepravovanou paletu. Ideální je na její vrchní stranu ještě umístit např. kartonové jehlany tak, aby se na ni ani nic položit nedalo.
 5. Také u palet dbejte na správné označení.
  • Každá paleta v zásilce musí být označena transportním štítkem.
  • Štítek se tentokrát neumisťuje nahoru na vrchní plochu palety, ale na její boční stranu. Pokud budou totiž na paletě při přepravě umístěny např. další balíky, nebyl by štítek vidět.
  • Dbejte opět na to, aby byl štítek vždy až na poslední vrstvě ochranného obalu, tedy např. na krycí fólii. Nesprávné by bylo štítek nalepit na krabice, které jsou umístěny na paletě, a ty pak obalit transportní fólií.
  • Opět bude lepší, když ještě na každou paletu napíšete ručně adresáta – ideální je to např. lihovým fixem na ochrannou fólii, nebo pod fólii vložte papír s údaji.