Slovníček přepravních pojmů | PosliSnadno.cz

Slovníček přepravních pojmů

Pro-forma invoice – Faktura pro celní účely, která se přikládá k zásilkám mimo EU, které nejsou obchodní povahy. Například dárek, vzorky apod.

Commercial invoice – Faktura pro celní účely, která se přikládá k zásilkám mimo EU, které jsou obchodního charakteru (prodej zboží).

AWB (Airway Bill) – Letecký nákladní list, přepravní dokumenty používané v letecké dopravě.

Přepravní dokumenty – Nazývány někdy také „štítky na balík“. Jsou doprovodným dokumentem každé zásilky a na jejich základě se zásilka automaticky směruje na místo doručení.

Volumetrická hmotnost – Hmotnost získaná přepočtem z objemu zásilky. Pokud je vyšší než reálná hmotnost, počítá se podle ní cena přepravy.

Tracking number – Sledovací číslo zásilky, pod kterým si můžete na stránkách přepravce zjistit aktuální informace o svém balíku, např. aktuální polohu nebo předpokládané datum doručení.

EORI číslo – Identifikátor subjektu při celním odbavení zásilky. Firmám ho přidělují vybraná pracoviště celní správy. Soukromým osobám je přidělováno online ad hoc pro každý jednotlivý případ proclívání zásilky. Pokud nemá firma EORI, nemůže přijmout ani odeslat zásilku z oblastí mimo EU.

VDD – Vývozní doprovodný doklad. Doklad z exportního celního odbavení. Společně s dokladem o opuštění EU slouží při prodeji zboží jako daňový doklad do účetnictví.

JSD – Jednotný správní doklad. Dokument, kterým je zboží propuštěno do volného oběhu při dovozu do ČR.

Celní odbavení – Proces, který se provádí u každé zásilky (kromě dokumentů), která jde mimo EU. V cílové zemi pak probíhá importní celní odbavení, kdy celníci vyměří případné clo a DPH.

Celní deklarant – Osoba, která za Vás provádí celní odbavení, jestliže si ho neřešíte sami. Deklarantovi musíte pro tento akt udělit plnou moc.

Pojištění zásilky – Pojištění proti poškození či ztrátě. Většinou by se měla pojišťovat pořizovací hodnota věci. Do určité výše je v mezinárodní dopravě za zásilku vždy odpovědný dopravce.

Express – Rychlá a dražší varianta přepravy. Doba doručení po Evropě většinou jeden pracovní den, USA 1–2 dny, Asie 2–3, Austrálie a Oceánie většinou tři pracovní dny.

Economy – Levnější a pomalejší varianta přepravy. Oproti expresní variantě je většinou zhruba o jeden až tři dny pomalejší, záleží na konkrétní destinaci.

Incoterms – Soubor mezinárodních pravidel, která určují, do kterého bodu zásilku platí a je za ni odpovědný odesílatel a od kterého příjemce. Mají formát třípísmenné zkratky. Např. DAP, EXW, FCA,… Více zde.

HS code – Unikátní číselný kód, který uvádí celní zařazení každého jednotlivého produktu. Existuje zde 21 tříd a 99 kapitol, podle kterých se produkty zařazují. Finální HS kód má deset číslic, ale používá se i obecnější zařazení s osmi nebo šesti číslicemi.

Nebezpečné zboží (dangerous goods, DG) – Zboží, které je definované jako nebezpečné pro přepravu. Každý typ nebezpečného zboží má svoje specifické podmínky pro přepravu a musí být náležitě označen a zabalen. Mezi nebezpečné zboží mimo jiné patří také parfémy, baterie, magnety, spreje, barvy a laky nebo čistící prostředky. Mohou se přepravovat jen za speciálních podmínek.

IATA (International Air Transport Asociation) – Mezinárodní organizace sdružující letecké dopravce. Stanovuje podmínky pro leteckou přepravu.

ADR – Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží. Stanovuje přesně, jaké zboží je považováno v silniční přepravě za nebezpečné, a definuje podmínky pro jeho přepravu.

IMDG (International maritime dangerous goods) – Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí. Stanovuje podmínky pro přepravu nebezpečného zboží.

Stohovatelnost – Pojem, který říká, zda je zásilka stohovatelná čili zda je na ni možné položit další balíky/palety. Nestohovatelnost zásilky je často důvodem k poplatku.

Freight – Obecné označení pro nákladní přepravu.

FCL (Full container load) – Označení pro celokontejnerovou zásilku v námořní přepravě, tedy ten případ, kdy celý kontejner užije jeden klient jen pro svoje zboží.

LCL (Less than container load) – Označení pro zásilku v námořní přepravě, kdy celý kontejner nezaplní zásilky jednoho klienta a jeho palety se přikládají do kontejneru k dalším menším zásilkám.

CMR – Přepravní dokument v silniční dopravě, který se přikládá k zásilce a obsahuje veškeré informace o ní.

B/L (Bill of Lading) – Česky konosament. Přepravní dokument v námořní dopravě.

FEU – Označení pro kontejner s délkou 40 stop.

TEU – Označení pro kontejner s délkou 20 stop.

Balíkoví přepravci – Přepravci, kteří se specializují na doručování zásilek z eshopů. Většinou mají omezení pro velikost přepravovaných balíků, mají nižší cenu, ale kvalita nedosahuje prémiových přepravců.

Expresní prémioví přepravci – Nejkvalitnější přepravci, kteří se soustředí na rychlost a jistotu dodání. Jsou schopni přepravit i velké a těžké zásilky.

De minimis value – Limit, který stanoví, do jaké hodnoty zboží nebude účtováno clo a daň. Každý stát má jiný limit a různé podmínky. Někde je poměrně velký, někdy bohužel i nulový.

Dočasný vývoz, dovoz – Speciální režim celního odbavení, kdy se zásilka bude vracet zpět do země odeslání. Tento režim umožňuje osvobození od případného cla a DPH. Jak v zemi, kam se zásilka posílá, tak pak v zemi, kam se vrací zpět.

Palivový příplatek – Částka, která se připočítává k ceně za přepravu. Často se mění a reflektuje aktuální ceny benzínu a ropy. Každý přepravce má svůj palivový příplatek. U nás je již zahrnut v udané ceně.

Rejdaři – Námořní přepravci, kteří fyzicky vlastní lodě a provádějí přepravu po moři. Mezi největší rejdaře na světě patří např. Maersk, Hanjin shipping nebo MSC.

Importní přeprava – Dovoz zboží z jakéhokoliv státu na světě do ČR.

Exportní přeprava – Vývoz zboží z ČR do jiného státu.

Odlehlá oblast (OOA – Out Of Area delivery) – Pokud je místo doručení nebo vyzvednutí v oblasti, která je podle přepravce odlehlá, je účtován speciální poplatek.

Transit time – Doba přepravy, doba doručení. Udává, jak dlouho bude trvat, než bude zásilka doručena.

FDA (Food and Drug Administration) – Úřad pro kontrolu potravin a léčiv v USA. V Americe povoluje doručení některých typů zásilek, např. s léky, a může rozhodovat i o potravinových doplňcích a potravinách.

POD (Proof Of Delivery) – Potvrzení o doručení podepsané příjemcem. Může být klasické – podepsané na papíře, nebo elektronické – příjemce se podepíše do PDA.

Track and trace – Označení pro systém sledování zásilek. Díky tomu klient ví, kde se jeho balík nachází a kdy by měl být doručen.

EPAL – Europaleta. Standardizovaný a nejčastěji používaný typ palety. Má rozměry 120 x 80 cm a váží kolem 20 kg.

IPPC ošetření – Ošetření (fumigace) palet a jiných dřevěných obalů proti škůdcům. Každý obalový materiál ze surového dřeva musí být takto chráněn, pokud se zasílá mimo EU.