Jak probíhá celní odbavení, komplet info | PosliSnadno.cz

Přepravní manuál

Zvolte si
konkrétní
okruh

Celní odbavení zásilky

Už jsme si asi všichni zvykli na bezproblémové cestování po Evropě a s tím spojenou možnost si z jakéhokoliv členského státu EU cokoliv dovézt, aniž bychom to pak museli na hranicích zatajovat před celníky :). Posílání zásilek a přeprava nákladů mezi zeměmi EU je tak v tom ohledu bezproblémová, ale pokaždé, když cokoliv (kromě dokumentů) přepravujeme do zemí mimo EU (vč. např. Norska nebo Švýcarska), zásilka musí projít celním odbavením. O celní odbavení se Vám postaráme a v rámci přepravy ho zařídíme, proto jsme sepsali základní varianty celního odbavení a co od Vás v těchto případech budete potřebovat.

Exportní celní odbavení (zásilka se posílá ven z ČR)

Exportní celní odbavení může být provedeno dvěma způsoby. Pokud je hodnota zásilky vyšší než 1 000 EUR, musí být provedeno standardním způsobem a obdržíte doklady o proclení a o opuštění zásilky EU.

Pokud je hodnota nižší než 1 000 EUR, je možné zásilku celně odbavit zjednodušeně (na tzv. ústní prohlášení). V tom případě nepotřebujeme plnou moc ani žádnou další součinnost z Vaší strany. Doklady o proclení ani o opuštění EU se v tomto případě nevyhotovují.

Hodnota do 1000 EUR

Hodnota nad 1000 EUR

Importní celní odbavení

Importní celní odbavení musí být provedeno vždy standardně a pouze v případě, kdy je hodnota zásilky nízká, může být zvolen jednodušší způsob. Jedná se o případy, kdy je hodnota zásilky menší než 22 EUR. Výjimku pak tvoří soukromé zásilky mezi fyzickými osobami, kdy je tento limit zvýšen na 45 EUR.

V případě standardního importního celního odbavení od Vás budeme potřebovat:

Faktura pro celní účely

Faktura pro celní účely musí být přiložena ke každé zásilce (kromě dokumentů), která je vyvážena mimo EU. Je to průvodní celní dokument, který uvádí, co posíláte, jakou to má hodnotu, jaké je celní zařazení a musí obsahovat některé další náležitosti.

Je důležité, aby faktura pro celní účely byla kvalitní a byly v ní všechny potřebné údaje. Jinak hrozí, že se zásilka na celním odbavení zdrží a celníci budou požadovat údaje upřesnit. To pak může zpozdit dodání zásilky i o několik dní.

Faktura pro celní účely je velmi odlišná od standardních faktur, které používáme v ČR při prodeji zboží. Klasická faktura z běžného obchodního styku v ČR, byť v anglickém jazyce, je nedostatečná.

Rádi Vám celní fakturu zdarma vytvoříme, případně zkontrolujeme Vaši vlastní, zda je v pořádku a obsahuje všechny náležitosti.

EORI číslo

EORI číslo je identifikátor, který musí mít každý subjekt, aby se mohlo provést standardní celní odbavení (u zjednodušeného potřeba není). Obdobně jako musí mít firma přiděleno IČO, aby mohla podnikat, pro vývoz a dovoz zásilek musí být přidělené EORI. Firmám a živnostníkům ho přiděluje trvale celní správa, fyzickým osobám se přiděluje ad-hoc pro každý jednotlivý případ clení. Pokud jste tedy soukromá osoba, nemusíte EORI nijak řešit, o to se postaráme my. Jste-li firma, musíte si zažádat o jeho přidělení. Je to možné buď elektronicky přes online formulář, ale v tom případě musíte mít aktivovaný elektronický podpis. Lepší je asi přes datovou schránku, anebo osobně na vybraných pracovištích celní správy. Přidělení čísla EORI vždy trvá zhruba 2 pracovní dny. Když o něj žádáte osobně, můžete si někdy teoreticky „vyhádat“ i přidělení na počkání

O elektronické přidělení se žádá na této adrese: https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=126

Osobní registrace k EORI se provádí na těchto pracovištích celní správy: https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/eori/Stranky/seznam-celnich-uradu-kde-lze-ziskat-eori.aspx.
Podává se tento vyplněný formulář: https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/eori/Documents/EORI_zadost_ZR.doc. Případně se vyplněný formulář pošle datovou schránkou.

Plná moc pro zastoupení v celním řízení

Jedná se o standardní dokument, který budeme potřebovat pro Vaše zastoupení v celním řízení.

U firem by ho měl vždy podepsat člověk, který je oprávněný za společnost jednat. Plnou moc si stáhnete a nahrajete zpět během objednávkového procesu, případně si ji pošleme emailem. Samozřejmě plnou moc potřebujeme jen u první zásilky, kterou s námi budete posílat (bude platit, dokud ji neodvoláte). V některých případech bude ještě nutné z Vaší strany (u firem a živnostníků) doložit rozhodnutí o registraci k DIČ. Plná moc není potřeba v případě, že se celní odbavení bude provádět zjednodušeným způsobem.