Jak změřit a zvážit zásilku | PosliSnadno.cz

Přepravní manuál

Zvolte si
konkrétní
okruh

Měření a vážení zásilky

Udání správných rozměrů a hmotnosti je velmi důležité pro nás i pro Vás. Při přepravě jsou zásilky většinou převáženy a přeměřeny a finální cena za přepravu záleží právě na těchto reálných rozměrech a hmotnosti. Pokud předáte údaje špatné nebo nepřesné, bude Vám rozdíl v ceně doúčtován, stejně jako Vám naopak část peněz vrátíme, kdyby naměřené parametry byly menší.

Hlavně je ale udání přesných parametrů už na začátku důležité pro Vás. Náš systém porovnává ceny jednotlivých přepravních variant a vždy Vám vybere tu nejvhodnější. A může se stát, že pokud hned na začátku nezadáte přesné údaje, systém Vám vybere variantu, která bude méně výhodná, než kdybyste zadali údaje správné.

Rozměry

Váha

  1. Váha se vždy udává včetně všech přepravních obalů.
    • Váha se udává vždy v kg pro každý jednotlivý balík nebo paletu. Pro její stanovení platí obdobné principy jako u rozměrů – udává se tedy vždy až konečná hmotnost, tzn. včetně obalových materiálů, případné výplně uvnitř krabice a u palet vč. samotné palety (hmotnost „europalety“ je přibližně 22–24 kg).
  2. Nesprávně uvedená hmotnost může zásilku prodražit.
    • Uvedení správné váhy je opět velmi důležité pro optimální výběr přepravní varianty. Víme, že ne každý má doma nebo ve firmě stolní váhu. Přesto by nemělo být těžké zjistit hmotnost balíku. Stačí použít obyčejnou osobní váhu a zvážit se nejprve sám a poté s balíkem. U palet určitě znáte hmotnost nákladu, nezapomeňte tedy přičíst i váhu samotné palety a ochranné fólie.