Často kladené otázky

Zvolte si
konkrétní
okruh

Celní odbavení zásilky

Kdy se zásilka musí celně odbavit?

Celně odbavovat se musí každá zásilka se zbožím, která se přepravuje mimo území EU. V tom případě se musí provést exportní celní odbavení v ČR a poté importní v zemi příjemce, resp. opačně u zásilek ze zahraničí do ČR. Celně odbavovat se nemusí zásilky po EU a zásilky dokumentů.

Zajistíte celní odbavení?

Ano, určitě. Zajistíme exportní i importní celní odbavení v ČR. Jsme schopni zásilku odbavit i v některých speciálních režimech, jako je dočasný vývoz apod. Většinou je toto celní odbavení v ceně už v rámci přepravy, jen některé speciální režimy mohou být zpoplatněny. V rámci přepravy je zajištěno i proclení zásilky v zemi příjemce (pokud si ho dotyčný nechce řešit prostřednictvím svého celního deklaranta). Toto odbavení může být pro příjemce v některých případech zpoplatněno. Kontaktujte nás, poskytneme Vám přesné informace pro Váš konkrétní případ.

Vystavíte nám VDD (vývozní doprovodný doklad)?

VDD Vám vždy vystavíme u každé zásilky nad 1000 EUR. Pokud potřebujete, pak samozřejmě i u nižší hodnoty. Společně s VDD Vám zašleme i doklad o opuštění území EU. Vystavení VDD je zdarma, pokud se nejedná o nějaký specifický režim (např. dočasný vývoz), v tom případě může být zpoplatněno.

Zajistíte celní odbavení i v zemi příjemce?

V rámci přepravy je standardně zařízeno celní odbavení v zemi příjemce. Často je toto odbavení zdarma, ale v některých případech může být pro příjemce mírně zpoplatněno. Samozřejmě si může příjemce celní odbavení zařídit i sám, resp. prostřednictvím svého deklaranta. Kontaktujte nás, pokud byste potřebovali přesné informace pro Váš konkrétní případ.

Kdy nemusí příjemce platit clo a místní DPH?

Při doručování zásilek mimo EU je v zemi příjemce zásilka celně odbavována a je vyměřeno případné clo (pokud se na danou věc vztahuje) a místní DPH. Řada zemí má ale nějaký limit, do něhož pokud se s hodnotou zásilky vejdeme, příjemce clo a DPH neplatí. Tyto hodnoty jsou různé a liší se pro každou jednotlivou zemi. Pokud to jde, vždy Vaši zásilku deklarujeme tak, abychom se do případného limitu vešli. A samozřejmě Vám vždy poradíme a sdělíme konkrétní limit v zemi, do které posíláte.

Bude příjemce zásilky platit nějaké clo?

U zásilek po EU nebude, ale u zásilek mimo EU může. Toto je velmi individuální a záleží na konkrétní zemi, druhu zboží, hodnotě zásilky apod. Obecně má každá země svůj celní sazebník a obecně se vždy platí clo a DPH (či nějaká jiná daň, které je v tom státě zavedená). Celní sazba může být někdy 0 %, ale když je příjemcem soukromá osoba, bude hradit místní DPH. Hodně států má ale stanovený určitý limit, a pokud se do něj vejde hodnota zásilky, DPH a případné clo se neplatí. Kontaktujte nás, vždy Vám individuálně poradíme, jak to udělat, aby příjemce clo neplatil, resp. platil co nejmenší.

Umíte odbavit v režimu dočasného vývozu?

Ano, jsme schopni odbavovat v tomto režimu. Toto odbavení je většinou zpoplatněno částkou ve výši zhruba 500–800 korun bez DPH. Trochu složitější je to u dočasného vývozu u zboží na opravu (režim zušlechťovacího styku), kde v některých případech celníci musí předem povolit.

Jaké dokumenty musím přiložit k zásilce mimo EU?

Pokud se nejedná o dokumenty, ale o standardní zásilku s věcmi nebo zbožím, musí být vždy přiložena faktura pro celní účely (commercial invoice, proforma invoice). To je dokument, který přesně popisuje, co je obsahem zásilky, uvádí jaká je hodnota jednotlivých věcí, jaké mají celní zařazení, a obsahuje některé další speciální náležitosti. Na základě tohoto dokumentu pak celníci zásilku odbavují a velmi záleží na jeho kvalitě, aby se proclení nezdrželo a celníci do zásilky „nešťourali“. Tento dokument Vám zdarma vytvoříme, Vy ho pak jen vytisknete a předáte kurýrovi spolu se zásilkou.

V některých případech mohou být vyžadovány i další dokumenty – např. certifikáty původu, ale ty se většinou vztahují na velmi specifický okruh zboží. Pro běžné zásilky to není potřeba.

Vytvoříte mi fakturu pro celní účely?

Ano, rádi Vám ji zdarma vytvoříme. Budete tak mít jistotu, že obsahuje všechny předepsané náležitosti a nebudete se s ní muset „trápit“. Pokud máte svoji, samozřejmě ji můžete použít. Kdybyste si nebyli jisti, zda obsahuje vše potřebné, samozřejmě Vám ji zkontrolujeme a případně poradíme, co ještě doplnit.

Co je faktura pro celní účely a co se v ní uvádí?

Faktura pro celní účely je oficiální průvodní celní dokument, který musí být přiložen ke každé zásilce, která jde mimo EU (kromě zásilky s dokumenty), a na jejím základě pak probíhá jak exportní celní odbavení, tak importní clení v zemi příjemce. Tento dokument obsahuje údaje o tom, co posíláte, jakou to má hodnotu, jaké celní zařazení, a některé další náležitosti. Je velmi důležité, jak faktura pro celní účely bude vypadat a jak bude kvalitní, aby nedošlo při celním odbavení ke zdržení.

Pozor, faktura pro celní účely není standardní faktura ke zboží, kterou běžně používáme při obchodním styku v ČR. Má jinou podobu a musí obsahovat speciální náležitosti, aby v pořádku prošla celním odbavením.

Je celní odbavení zpoplatněno?

Exportní celní odbavení je většinou v ceně přepravy, pouze pokud by se jednalo o nějaký speciální režim, např. dočasný vývoz, může být zpoplatněno. Také u některých velkých námořních a leteckých zásilek se za celní odbavení z ČR platí. Vždy Vás o tom ale budeme předem informovat.

Za importní celní odbavení se většinou určitá částka hradí. U běžných zásilek to bývá 300–400 korun bez DPH, u větších leteckých a námořních přeprav to je pak individuální. Cena za clení už je zahrnuta v ceně za dopravu na našem webu, u větších a speciálních zásilek Vás o její výši vždy informujeme v rámci cenové nabídky. U přepravy dokumentů se samozřejmě za clení nic neplatí, protože ty se celně odbavovat nemusí.

Může celní odbavení prodloužit dobu doručení?

V některých případech ano. Pokud se nejedná o zásilku s nízkou hodnotou, většinou je od příjemce vyžadována určitá součinnost, kdy musí potvrdit údaje o obsahu a hodnotě zásilky a případně poskytnout plnou moc pro celní odbavení, výjimečně nějaké další podklady. S příjemcem jsou tyto záležitosti řešeny už v momentě, kdy je zásilka na cestě, a pokud je dodá včas, ke zdržení zásilky na celním odbavení nedojde. V případě zásilek s hodně vysokou hodnotou pak může celní odbavení trvat několik dnů. Je to standardní doba, kterou celníci potřebují na to, aby zboží propustili.

V některých případech je pro proclení zásilky nutné vyjádření některého státního úřadu, jiného než jen samotných celníků (v některých zemích to může být u potravin, léků apod.) a to většinou dobu prodlouží. Stejně tak, když je zásilka vybrána na namátkovou fyzickou celní kontrolu. To se neděje často, ale také to bude mít vliv na rychlost celního procesu.

A samozřejmě pokud dokumenty (faktura pro celní účely) nebudou kvalitní a budou v nich chybět některé údaje, vyžádají si celníci jejich opravu, resp. doplnění, což většinou bude znamenat zpoždění, a to i několika dnů.

Co je to HS kód?

HS kód je celní kód zboží, resp. konkrétní věci, který je přiřazen každému konkrétnímu výrobku. Určuje se na základě celního sazebníku a vychází z toho, jakého je věc původu, z čeho je vyrobena, k čemu se používá apod. Na základě toho se zařadí pod určité číselné označení, které se nazývá „HS kód“ nebo obecně „celní zařazení zboží“. Tento kód by měl být vždy uveden na faktuře pro celní účely a na jeho základě pak budou celníci stanovovat případnou sazbu cla a provedou samotné celní odbavení zásilky.

Co je to EORI číslo?

EORI číslo je identifikátor, který musí mít každý subjekt, který chce vyvézt nebo přivézt zásilku (exportně, resp. importně celně odbavit). Netýká se přepravy dokumentů. Kromě toho EORI není potřeba u importních zásilek s hodnotou do 22 EUR a v některých případech u exportních s hodnotou do 1 000 EUR (více v otázce „Možnosti exportního celního odbavení“).

Fyzickým osobám se EORI číslo přiděluje ad-hoc pro každý jednotlivý případ. To plně zařídíme a postaráme se o to.

Firmám a živnostníkům přiděluje EORI celní správa a je to stálé číslo, které zůstává natrvalo. Je to obdobné jako u podnikání, kdy musíte mít IČO. Když chcete vyvážet a dovážet zásilky mimo území EU, musíte mít EORI. Celní správa Vám ho přidělí osobně na počkání na vybraných pracovištích (https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/eori/Stranky/seznam-celnich-uradu-kde-lze-ziskat-eori.aspx). Je potřeba vyplnit tento formulář: https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/eori/Documents/EORI_zadost_ZR.doc.

Další možnost je poslat formulář přes datovou schránku Vaší firmy. O EORI je možné zažádat i elektronicky (https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=126), ale je nutné mít ověřený elektronický podpis. Ve všech případech trvá přidělení čísla EORI zhruba 2 pracovní dny, ale když jdete žádat osobně, dá se někdy po mírném „nátlaku“ získat i na počkání.

Co je to VDD a proč ho můžu potřebovat, když prodávám zboží mimo EU?

VDD znamená „vývozní doprovodný doklad“ a je to dokument, který se vystavuje při exportním celním odbavení. Společně s potvrzením o opuštění EU je to pro Vás doklad, že zboží skutečně opustilo území EU. Pokud jste plátce DPH a prodáváte zboží do zahraničí (mimo EU), budete tyto doklady potřebovat pro finanční úřad. Právě VDD dokument (společně s potvrzením o opuštění EU) je pro Vás totiž daňovým dokladem do účetnictví, nikoliv Vámi vystavená faktura na zákazníka. Když byste VDD neměli, doměří Vám finanční úřad DPH.

Pokud jste fyzická osoba nebo podnikatel, který není plátce DPH, většinou VDD k ničemu nepotřebujete. Když je hodnota zásilky nižší než 1 000 EUR, můžeme celní odbavení udělat zjednodušeným způsobem, aniž byste museli dodávat plnou moc.

Můžu prodávat zboží do zahraničí bez DPH?

Pokud posíláte zásilku mimo EU, jste oprávnění ji prodávat bez české sazby DPH. Potřebujete to mít ale podloženo a při případné kontrole to doložit finančnímu úřadu. Jediný možný způsob doložení jsou doklady z exportního celního odbavení (VDD a potvrzení o opuštění EU), které jsou pro Vás daňovým dokladem do účetnictví. Finančnímu úřadu tak prokážete, že zboží opravdu opustilo území EU a vývoz nebyl fiktivní. Pozor – toto je jediný způsob, který FÚ uznává! I když se mu prokážete např. potvrzením o doručení, trackingem zásilky, ze kterého vyplývá, že jste ji opravdu poslali, FÚ ji v drtivé většině případů neuzná a DPH Vám doměří.

Co je to eur1 certifikát?

Je to certifikát původu, který vystavuje celní správa a který poskytuje doklad o tom, z jaké země pochází daná zásilka, resp. zboží. Některé země totiž mezi sebou mají preferenční zvýhodněné celní sazby, a aby se mohly aplikovat, musí být nějak doloženo, že zboží opravdu z té druhé partnerské země pochází. Do určité hodnoty stačí toto doložit prohlášením na faktuře pro celní účely, ale u větších částek už je vyžadován certifikát původu (většinou od hodnoty zboží 6 000 EUR). EUR1 je jeden konkrétní typ certifikátu, který se využívá nejčastěji, ale existují i jiné druhy. Tento certifikát jsme Vám schopni zařídit.

Zařídíte nám eur1 certifikát?

Ano, jsme schopni Vám EUR1 certifikát zařídit. Pokud ho vyřizujete ke svému zboží poprvé, bude potřeba celníkům doložit poměrně dost podkladů, které se týkají zejména podepsaných prohlášení od Vašich dodavatelů, případně i faktur za dodaný materiál. A samozřejmě EUR1 jako důkaz původu lze vystavit jen tehdy, když většina materiálu na Váš výrobek pochází z EU. Kontaktujte nás a společně dáme vše dohromady.

Jaké informace a podklady ode mě potřebujete pro celní odbavení?

Pokud bude u importního celního odbavení hodnota zásilky do 22 EUR, nebudeme potřebovat nic. Stejně tak pokud u exportního odbavení bude zásilka do hodnoty 1 000 EUR a nebudete potřebovat doklady o tom, že zásilka opustila EU. Jinak budeme potřebovat plnou moc pro zastoupení v celním řízení a někdy ještě doklad o přidělení DIČ. Tuto plnou moc si stáhnete a nahrajete nám ji už během objednávkového procesu, případně si ji pošleme emailem. V některých specifických případech mohou být vyžadovány i některé další dokumenty, ale to opravdu spíše výjimečně a vždy Vás o tom budeme informovat.

Musím Vám dávat plnou moc pro celní odbavení?

Pokud se zásilka proclívá standardním způsobem (u importních nad 22 EUR, u exportních nad 1 000 EUR, nebo když potřebujete doklad o opuštění EU), plnou moc potřebujeme. V některých případech pak i doklad o přidělení DIČ. Samozřejmě nám to stačí poskytnout jen při první posílané zásilce. Plnou moc si stáhnete během objednávkového procesu a nahrajete nám ji podepsanou zpět, případně si ji zašleme emailem. Plná moc nemusí být nascanovaná, stačí ji i podepsanou vyfotit na mobilní telefon.

Jaké jsou možnosti exportního celního odbavení, jaká varianta je pro mě nejlepší?

Exportní celní odbavení je možné provést dvěma způsoby:

 1. Zjednodušené exportní celní odbavení:
  • Je možné provést u zásilek s hodnotou do 1 000 EUR.
  • Nemusí se poskytovat plná moc pro zastoupení v celním řízení.
  • Nedostáváte žádné dokumenty z celního odbavení ani doklad o tom, že zásilka opustila území EU.
  • Vhodné pro zásilky nekomerční povahy – vzorky (samples), dárky apod.
  • Pro soukromé osoby a neplátce DPH vhodné i při prodeji zboží (nepotřebují doklad o opuštění EU).
  • Nevhodné při prodeji zboží pro plátce DPH – ti potřebují zásilku odbavit standardním způsobem, aby měli do účetnictví doklad o tom, že zboží opustilo EU, a byli tak oprávněni fakturovat bez DPH.
 2. Standardní exportní celní odbavení
  • Povinné u všech zásilek nad 1 000 EUR a dobrovolné u zásilek s nižší hodnotou, jestliže potřebujete doklady z celního odbavení o opuštění EU.
  • Musíte nám poskytnout plnou moc pro zastoupení v celním řízení a někdy i rozhodnutí o přidělení DIČ z FÚ.
  • Nutné pro plátce DPH v případě, že důvodem vývozu je prodej zboží, i když je hodnota nižší než 1 000 EUR. Potřebujete totiž do účetnictví dokumenty z celního odbavení o opuštění EU, které jsou pro Vás daňovým dokladem a prokazují, že jste byli oprávněni účtovat cenu bez DPH.