Často kladené otázky

Zvolte si
konkrétní
okruh

Odpovědnost za zásilku a její pojištění

Odpovídáte za zásilky?

V mezinárodní přepravě je odpovědnost za zásilky přesně stanovena mezinárodními úmluvami. Vždy záleží na typu přepravy (po silnici, letecky, lodí) a hmotnosti zásilky. Konkrétní výše ručení u jednotlivých typů přeprav je tato:

Když se hodnota obsahu Vaší zásilky vejde do těchto limitů, není nutné ji pojišťovat, protože za ni plně odpovídáme.

Kdy má smysl zásilku pojistit?

Zásilku je dobré pojistit, jestliže její hodnota výrazně převyšuje naši odpovědnost (její výše je popsána v samostatné otázce). Vždy nám jde o maximální kvalitu přepravy a využíváme jen ty varianty, které nám to zaručují. I tak ale může výjimečně dojít k nějaké škodě a na základě pojištění je pak vše uhrazeno.

Jaká je cena za pojištění?

Cena za pojištění závisí na typu přepravy, hodnotě zásilky a třeba i konkrétní cílové destinaci. V rámci objednávkového procesu Vám vždy systém výši sazby ukáže, u zásilek, které neobjednáváte online, Vám ji sdělíme emailem.

Co dělat, když zásilka přijde příjemci poškozená?

Pokud by se zásilka během přepravy poškodila, měl by kurýr vždy tuto skutečnost zaznamenat do protokolu o předání. Většinou se tak bez problémů děje, ale je důležité, aby příjemce při přebírání zásilky vždy zkontroloval, že je vše v pořádku. Pokud by nebylo, má možnost sdělit tuto skutečnost kurýrovi a zapsat případné poškozením do potvrzení, které podepisuje. Toto je potom podklad pro pojišťovnu, že se zásilka poškodila opravdu během přepravy. Hůře se pak pracuje s reklamacemi, kdy zákazník balík nebo paletu převezme a potvrdí podpisem, že je vše v pořádku, a teprve později se ozve, že se něco stalo.

Na co se pojištění nevztahuje?

Pojištění se vztahuje na poškození, která jsou způsobena během přepravy. Podmínkou je, že zásilka musí být správně zabalena, aby poskytovala ochranu přepravované věci, resp. nákladu. Pojistit zásilku je možné na její pořizovací hodnotu (nákupní cenu). Pojišťovna většinou nehradí prodejní cenu zboží nebo ušlý zisk, pouze škodu na poškozené věci. Pokud je toto dodrženo, není problém uplatnit a rychle vyřešit pojistnou událost.

Jak předejít problémům při reklamaci?

Prioritní je vždy zásilku správně zabalit. Při přebírání by si měl příjemce vždy zkontrolovat, zda je vše v pořádku a obal není poškozen. Pokud by byl, měl by tento stav být zapsán v potvrzení o předání, které kurýrovi podepisuje. Při reklamaci pak bude nutné doložit jen nějaký doklad o ceně zboží. Jinými administrativními záležitostmi se Vás vždy budeme snažit nezatěžovat, ty vyřídíme my.

Na jakou maximální částku jste schopni zásilku pojistit?

Jsme schopni zásilky pojistit i na velmi vysoké hodnoty. U větších námořních i leteckých přeprav i na desítky milionů korun.